Prevádzkovateľ internetového obchodu www.najpokladnicnepasky.sk :

Poštová adresa:

Ing. Tomáš Vanko

Hrdinov 125

 958 03 Malé Uherce

 

Fakturačná adresa:

Ing. Tomáš Vanko

Hrdinov 125

 958 03 Malé Uherce

IČO: 47957948

DIČ: 1080755027

IČ DPH: SK1080755027

Banka: CSOB

č.účtu: 4020820530/7500

IBAN: SK67 7500 0000 0040 2082 0530

SWIFT: CEKOSKBX

 

 

email : info@najpokladnicnepasky.sk

tel. 0944 152 211

 

 

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj, Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1

 

MjQzM